Bestuur RICS zegt vertrouwen in het NRVT op

Het bestuur van RICS in Nederland ziet geen draagvlak meer voor het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT).

Het bestuur van het NRVT heeft volgens een verklaring met verbazing kennis genomen van de persverklaring van RICS. Sinds het aantreden van het nieuwe interim-bestuur heeft er de afgelopen maanden regelmatig overleg plaatsgevonden tussen het NRVT en de brancheorganisaties (waaronder RICS), zowel bilateraal als gezamenlijk. Op 15 mei jl. hebben alle brancheorganisaties (waaronder RICS), tijdens een rondetafelbijeenkomst ten kantore van NRVT, zich juist nog unaniem uitgesproken voor één register en wel het register van het NRVT. Verder is er besloten om de reglementen te herzien van ‘rule based’ naar ‘principle based’, waarbij de geldende internationale standaarden (IVS en EVS) van toepassing zullen zijn. Ook over het in te voeren doorlopend toezicht vindt verregaande gedachtevorming plaats in overleg met de brancheorganisaties.
‘Het is dan wel heel vreemd, dat nog geen twee weken later de RICS zich kennelijk bedenkt en het vertrouwen in het NRVT opzegt’, aldus mr. Breedveld, interim bestuursvoorzitter van het NRVT. ‘Het plotsklaps opzeggen van het vertrouwen in het NRVT staat haaks op het hiervoor bedoelde, mede door RICS onderschreven, standpunt.’
Breedveld: ‘Wendy Verschoor geeft in haar persverklaring aan, dat de Centrale Raad onbemand is gebleven na het vertrek van Karel Schiffer. Dat is pertinent onjuist. Mario Cosman is immers direct na Schiffer’s vertrek als opvolger benoemd. Verder stelt Verschoor geen reactie te hebben gezien op een verzonden brief van de grote kantoren aan het NRVT. Dat klopt. Deze brief is namelijk aan de orde geweest bij de laatste rondetafelbijeenkomst, waarbij twee ondertekenaars aanwezig waren. Er is toen afgesproken dat de brief zal worden ingebracht in de Centrale Raad en pas daarna zal worden beantwoord.’
(Bron: PropertyNL)