Handboek modelmatig waarderen marktwaarde: stand van zaken

Ook per waardepeildatum 31-12-2017 dienen woningcorporaties hun vastgoedportefeuille tegen marktwaarde te (laten) waarderen.

Nu de marktwaardetaxaties voor de jaarrekeningen van 2016 voor vrijwel alle woningcorporaties zijn afgerond, zijn alle betrokken partijen (waaronder het ministerie van BZK, de taxateurs, de accountants maar zeker niet in de laatste plaats: de woningcorporaties zelf) zich alweer volop aan het voorbereiden op de taxaties voor de jaarrekening van 2017.

De verwachting is dat in oktober van dit jaar het Handboek 2017 beschikbaar zal zijn. Dat geldt vooralsnog voor zowel de basisversie als voor de full-versie. Met het oog op de planning zal dat ook noodzakelijk blijken te zijn: de deadline voor het afronden van de jaarrekening is in 2017 (1 mei 2018) immers 2 maanden vroeger dan in 2016 (1 juli 2017). Na afronding van het Handboek 2017 dienen eventuele wijzigingen nog in de programmatuur van de waarderingsmodellen bij de diverse softwareleveranciers te worden verwerkt, pas daarna kan worden gestart met de daadwerkelijke taxaties. Elke vorm van uitstel maakt de deadline van 1 mei 2018, met de ervaringen van het onlangs afgeronde taxatietraject nog vers in het geheugen, vrijwel onhaalbaar. Alle betrokken partijen zijn zich daarvan terdege bewust.

Samen met de collega’s van Colliers Internationale en Cushman&Wakefield hebben wij zitting in de ‘klankbordgroep’, die door het ministerie van BZK wordt voorgezeten. Zodra er relevante ontwikkelingen omtrent de planning bekend zijn zullen wij die steeds hier publiceren.