Laatste nieuws

Het bestuur van RICS in Nederland ziet geen draagvlak meer voor het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT).

Ook per waardepeildatum 31-12-2017 dienen woningcorporaties hun vastgoedportefeuille tegen marktwaarde te (laten) waarderen.

Ieder jaar wordt vastgoed gewaardeerd met een totale geschatte waarde van ruim 500 miljard euro. Vastgoedwaarderingen moeten daarom objectief en onafhankelijk tot stand komen en worden uitgevoerd door gekwalificeerde taxateurs

In artikel 35 lid 2 van deze wet is opgenomen dat toegelaten instellingen in het kader van de jaarrekening het vastgoed in exploitatie dienen te waarderen op actuele waarde.